SCIP

SCIP-tietokantaan toimitetaan tammikuusta 2021 alkaen tieto esineistä, jotka saatetaan EU:n markkinoille ja jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavia aineita. Ilmoitus tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kandidaattilistalla olevista SVHC-aineista, joita on esineissä yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena.

Elgood on tietoinen tästä velvoitteesta ja noudattaa EU-lainsäädäntöä. Varmistaaksemme näiden vaatimusten täyttämisen velvoitamme toimittajamme noudattamaan REACH-asetuksen vaatimuksia.

Elgood toimii elektroniikkakomponenttien maahantuojana ja valmistajien edustajana. Emme valmista komponentteja eikä meillä ole suoraa tietoa elektroniikkakomponenttien koostumuksesta tai valmistusprosesseissa käytetyistä materiaaleista ja aineista. Keräämme aktiivisesti materiaalitietoja valmistajilta jakelemiemme tuotteiden osalta.

Toimittajien valinnassa Elgood kiinnittää huomiota laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin ja edustamme vain niitä valmistajia, jotka ovat sitoutuneet niihin.

Kaikki ilmoitukset on laadittu parhaan tietämyksemme ja toimittajiltamme saatujen tietojen perusteella. Lisäämme jatkuvasti uusia tuotteita SCIP-tietokantaan, ao. linkistä löydät Elgoodin SCIP tietokantaan ilmoittamat tuotteet:

Elgood SCIP Numerot

SCIP-tietokanta  https://echa.europa.eu/fi/scip-database

Elgood Oy, Juurakkotie 5B, 01510 VANTAA | Puh. 0207 981 140 | info@elgood.fi